Archives

O nama

Županijska lučka uprava Bakar – Kraljevica-Kostrena osnovana je radi upravljanja, korištenja, izgradnje i održavanja luka lokalnog značenja Bakar, Bakarac, Črišnjeva, Kraljevica, Carovo, Trnova, Dumboka, Neriz, Dobra,Lipica, Podurinj i Žurkovo .


Samostalnim radom započela je u siječnju 2000. godine, ravnateljica je Dijana Mihaljević.

Sveukupna dužina operativnih obala iznosi 285 metara. Na lučkom području što se tiče lučke suprastrukture, nalaze se 3 dizalice kapaciteta 3-5 tona. Za zbrinjavanje otpadnih ulja u svim lukama postoje spremnici kapaciteta 500 litara.Lučka uprava na području luka kojima upravlja raspolaže sveukupno s 1095 vezova za brodice.

Sjedište

Adresa: Frankopanska 1a (ured: Obala kralja Tomislava 8), Kraljevica
Telefon: +385 51 281 122
Faks: +385 51 283 055
E-mail: lu-bakar-kraljevica@ri.htnet.hr ili zlubkk@gmail.com
Web: www.zlu-bakar-kraljevica.hr

LukeKomunalni vezNautički vez - sezonskiUkupno
Luka Bakar1618173
Luka Bakarac56-56
Luka Dobra---
Luka Carovo110-110
Luka Kraljevica14411155
Luka Trnova16-16
Luka Črišnjeva13617153
Luka Dumboka33-33
Luka Neriz71-71
Luka Kostrena - bazen Podurinj193-193
Luka Kostrena - bazen Žurkovo139-139
UKUPNO1059361099
Pročitaj više