Molimo vrlo pažljivo i potpuno pročitajte Politiku zaštite osobnih podataka (dalje u tekstu: Politika). Molimo Vas da Politiku povremeno provjerite s obzirom na moguće izmjene koje će biti prikazane na stranici.

Pristupom na našu web stranicu potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i da se slažete sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima korištenja. Vaši osobni podaci ne prikupljaju se pregledavanjem naše službene web stranice.Službenom web stranicom www.zlu-bakar-kraljevica.hr upravlja voditelj obrade – ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA BAKAR-KRALJEVICA-KOSTRENA sa sjedištem u Kraljevici na adresi: Frankopanska 1a, OIB: 33988117113.ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA BAKAR-KRALJEVICA-KOSTRENA prikuplja podatke o ispitanicima koji su potrebni za ispunjenje usluga koje pružamo te se obvezujemo zaštititi osobne podatke sadašnjih i budućih ispitanika u skladu sa UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O ZAŠTITI POJEDINACA U VEZI S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA I O SLOBODNOM KRETANJU TAKVIH PODATAKA (GDPR) (dalje u tekstu: Uredba). Obrada podataka podliježe zakonitoj obradi na temelju članka 6. Uredbe.Svi podaci o ispitanicima strogo se čuvaju i dostupni su samo zaposlenicima kojima su ti podaci nužni u obavljanju svojih dužnosti. Svi zaposlenici ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE BAKAR-KRALJEVICA-KOSTRENA odgovorni su za poštivanje načela obrade osobnih podataka i zakonitosti obrade.ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA BAKAR-KRALJEVICA-KOSTRENA prije zaprimljenih podataka od ispitanika, informira ispitanika o zakonitosti obrade, uvjetima, svrsi za prikupljanje i obradu podataka kao i podacima o voditelju ove obrade, kontaktnim podacima službenika za zaštitu podataka, pravnom osnovu za obradu podataka, primateljima ili kategorijama primatelja osobnih podataka prema potrebi, razdoblju u kojem će se osobni podaci pohranjivati ili kriterijima kojima se utvrđuje to razdoblje. Osim u navedenu svrhu, Vaše podatke ne dajemo, ne iznajmljujemo, ne prodajemo niti ustupamo trećim privatnim i pravnim subjektima i trećim zemljama.O načinu korištenja prikupljenih podataka, daje se ispitanicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se mogu koristiti za marketinške kampanje.Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, zahtjeve za ispravak, brisanje, ograničenje i prigovor, molimo uputiti prema službeniku za zaštitu podataka.
Službenik za zaštitu podataka: Simona Dobrić
Adresa: Frankopanska 1a, 51262 Kraljevica
Telefon: +385 (0)51 281 122
Faks: +385 (0) 51 283 055
E-mail: zlubkk@gmail.com
Uredovno vrijeme za rad sa strankama je ponedjeljkom i srijedom od 08:00 do 12:00 sati.
Više informacija >>

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka