Luka Bakar

luka otvorena za javni promet županijskog značaja

Lokacija: Sjeverni Jadran, Bakarski zaljev, Grad Bakar.     Geo-lokacija: φ = 45o18,4 N; λ = 014o32,5 E

Luka se sastoji od operativne obale (Masarikova) dužine 45 metara.