Luka Bakar

luka otvorena za javni promet županijskog značaja

Lokacija: Sjeverni Jadran, Bakarski zaljev, Grad Bakar.     Geo-lokacija: φ = 45o18,4 N; λ = 014o32,5 E

Luka se sastoji od operativne obale (Masarikova) dužine 45 metara.

Sadržaji u luci: ormarić struje, voda

BAZEN SENJSKA

Luka je namjenjena za komunalne vezove
Komunalni vezovi: ukupno ima 50 (pozicija) vezova za privez plovila.
 vez br.01. duljina plovila do 15,00m i širine do 4,50m
 od veza br.02 do veza br.30 duljina plovila do 10,00m i širine do 3,00m
 od veza br.31 do br. 50 duljina veza do 7,00m i širine 2,50m
( samo u slučajevima gdje širina i dubina veza to dopušta).
Nautičkih vezova: ukupno sa sidrištem ima 16 nautičkih vezova, od toga se
8 nautičkih vezova nalazi na rivi. Najveća dužina plovila u tom djelu je do
8,00m i širine 3,0m..
Sidrište: je namjenjeno nautičkim vezovima. Nautičkih vezova je 8 sa
najvećom dužinom plovila do 10,00m i širina 3,00 m
Sadržaj u luci: nema

BAZEN POD BOK

Bazen je namjenjen za komunalne vezove
Komunalni vezovi: ukupno ima 110 vezova:
 od br. 1 do br. 110 duljina veza do 10,00m i širine 3,00m ( samo u slučajevima gdje širina i dubina veza to dopušta).
Nautičkih vezova: nema
Sadržaj u luci: nema