Luka Neriz

luka otvorena za javni promet lokalnog značaja

Luka je namjenjena za komunalne vezove.

Komunalni vezovi: ukupno ima 57 vezova:

  • od br. 1 do br. 57 duljina veza do 10,00m i širine 3,00m ( samo u slučajevima gdje širina i dubina veza to dopušta).

Nautički vezovi: nema

Sadržaj u luci: nema

Napomena:
Plovila veće dužine/širine koja su zatečena na vezovima predviđenim za manja plovila će se u dogledno vrijeme premjestiti na odgovarajuće vezove.