Luka Kraljevica

luka otvorena za javni promet lokalnog značaja

Lokacija: Sjeverni Jadran, Riječki zaljev, Grad Kraljevica.     Geo-pozicija: φ = 45o17 N; λ = 014o34 E.

Luka se sastoji od operativne obale i obale za komunalni i nautički vez plovila. Glava operativne obale služi kao iskrcajno/ukrcajno mjesto za ribarska plovila duljine preko 15 m, te za povremeno vezivanje plovila nautičkog turizma i ostalih plovila do maksimalne dužine 35 metara. Na južnom dijelu operativne obale dopušten je privez za registrirane ribare koji imaju stalno prebivalište na području Grada Kraljevice, te u ljetnoj sezoni za privremene vezove brodica. Dio luke ispod bivše bolnice koncesijsko je područje ukupne površine 10 756,61 m2 od toga kopneni dio 1 041,42 m2 te morski dio površine 9 715,19 m2.

U akvatoriju luke nalazi se 4 pontona ukupne dužine 48,00 m namjenjen za privez nautičkih plovila. Ostali dio lučkog područja namijenjen je za komunalne vezove brodica na obalnom rubu.Dio lučkog područja gdje se nalazi dizalica i istezalište za plovila mora biti slobodno te se koristi tokom cijele godine.

Operativna obala: dužina 35,00 m i širina 3,00m ;dubina: 3,00 do 4,50 m namjenjena za pristajanje brodova do 35 m. Operativna obala je i ukrcajno/iskrcajno mjesto za ribarske brodove preko 15,00 m

Komunalni vezovi: ukupno ima 148 vezova od toga:
Dio komunalnih vezova nalazi se uz obalni rub od ulaza u brodogradilište do ugostiteljskoj objekta Hook:

 • od br. 1 do br.23 najveće širine plovila do 2,8 m; (samo u slučajevima gdje širina veza to dopušta),
 • od br. 24 do br. 32 najveća širina plovila do 2,5 m (samo u slučajevima gdje širina veza to dopušta)
 • od br. 33 do br. 45 najveća širina plovila do 2,8 m (samo u slučajevima gdje širina veza to dopušta),
 • od br.46 do br. 60 najveća širina plovila do 3,5 m ( samo u slučajevima gdje širina veza to dopušta
 • od br. 61-1 do br. 70 najveća širina plovila 2,8 m (samo u slučajevima gdje širina veza to dopušta) nalazi se uz obalni rub između operativne rive i dizalice.
 • od br. 71 do br. 138 najveća širina plovila 2,8 m (samo u slučajevima gdje širina veza to dopušta) nalazi se uz obalni rub od dizalice prema staroj bolnici do koncesijskog područja.

Nautičkih vezova: ukupno ima 18 od toga:

 • 5 vezova nalazi se na južnom dijelu operativne obale( samo u ljetnim mjesecima) najveće dužine 11,00 m i širine 3,5 m
 • 13 vezova na pontonu mogućnost korištenja tokom cijele godine a najveće dužine 13,00 m i širine 3,5 m

Dizalica: na platou površine 200 m2 nalazi se stupna dizalica nosivosti 4 t sa manipulativnim prostorom dizalice i uljni spremnik površine 4 m2.

Istezalište: dio luke gdje se nalazi istezalište mora biti slobodno i koristi se tokom cijele godine

Sadržaji u luci:

 • Dizalica za dizanje i spuštanje plovila u more kapaciteata 4t sa pripadajućim manipulativnim prostorom
 • Priključci struje i vode
 • Spremnik za uljni otpad
 • Kante za otpad

Napomena:
Plovila veće dužine/širine koja su zatečena na vezovima predviđenim za manja plovila će se u dogledno vrijeme premjestiti na odgovarajuće vezove.