Luka Kostrena – Bazen Žurkovo

luka otvorena za javni promet županijskog značaja

BAZEN ŽURKOVO

Operativna obala : duljina rive 10,00m ; širina 7,00m ; dubina 4,00 m je namjenjena je privezu manjih izletničkih, ribarskih brodica i plovila nautičkog turizma.

Komunalni vezovi – sidrište: ukupno ima 128 vezova i većina ih se nalazi na sidrištu. Vrlo mali broj plovila ima direktan pristup na obalu. Sidrište je pozicionirano u 9 redova i kako se brojčano povećava prikaz reda tako se povećava i razmak između plovila:

 • Red 1.od veza br.01 do veza br. 30 – duljina plovila do 6,00m i širine do 2,40m
 • Red 2.od veza br.31 do veza br .45 – duljina plovila do 8,00m i šrine do 2,80 m
 • Red 3.od veza br.46 do veza br. 58 – duljina plovila do 8,50 i širirne do 3,00m
 • Red 4.od veza br.59 do veza br. 69 – duljina plovila do 9,00m i širine do 3,00m
 • Red 5. od veza br.70 do veza br.80 – duljina plovila do 10,00m i širine 3,50m
 • Red 5a od veza br.81 do veza br.82 – duljina plovila do 6,00m i širine do 2,40m
 • Red 6. od veza br.83 do veza br. 92 – duljina plovila do 12,00m i širine do 3,50m
 • Red 7. od veza br. 93 do veza br. 101 – duljina plovila do 12,00m i širine do 3,50m
 • Red 8. od veza br.102 do veza br. 109 – duljina plovila do 12,00m i širine do 3,50m
 • Red 9. od veza br. 110 do veza br. 115 – duljina plovila do 12,00m i širine do 3,50m
 • Red 9a
  – od veza br.116 do veza br. 120 – duljina plovila do 12,00m i širine do 3,50m
  – od veza br.121 do veza br.124 – duljina plovila do 7m i širine do 2,50m
  – od veza br.125 do veza br.128 – duljina plovila do 6,00 m i širine do 2,50m

Nautički vezovi:

Ukupno ima 6 vezova maksimalne duljine do 7,00m i širine 2,80m. Nalaze se neposredno uz operativnu rivu prema škveru.
Istezalište: dio luke gdje se nalazi istezalište mora biti slobodno i koristi se tokom cijele godine

 

Sadržaji u luci:

 • istezalište
 • Kante za otpad
 • Terasa ugostiteljskog objekta površine 80m2

Napomena:
Plovila veće dužine/širine koja su zatečena na vezovima predviđenim za manja plovila će se u dogledno vrijeme premjestiti na odgovarajuće vezove.