Luka Dumboka

luka otvorena za javni promet lokalnog značaja

Luka namjenjena za komunalne vezove

Komunalni vezovi: ukupno ima 24 veza:
• od br. 1 do br. 24 duljina veza do 7,00m i širine 2,80m ( samo u slučajevima gdje širina veza to dopušta).

Napomena:
Plovila veće dužine/širine koja su zatečena na vezovima predviđenim za manja plovila će se u dogledno vrijeme premjestiti na odgovarajuće vezove.