Luka Dobra

luka otvorena za javni promet lokalnog značaja

Luka Dobra (Bakarac) – nautički dio luke Bakarac, područje pod koncesijom na kojemu se mogu graditi objekti infrastrukture i suprastrukture, namjenjeni nautičkim vezovima. Dio lučkog područja luke Bakarac i Dobra namjenjeno za područje koncesije ukupne površine 9.338,47m2 od toga kopneni dio površine 1.415,41m2 te morski dio površine 7.923,06 m2.