Luka Črišnjeva

luka otvorena za javni promet lokalnog značaja

Lokacija: Sjeverni Jadran, Tihi Kanal.    Geo-pozicija: φ = 45o15 N; λ = 014o32,5 E.

Bivša trajektna luka, sada ima namjenu pričuve za slučaj prekida prometa Krčkim mostom. Luka se sastoji iz operativnog gata, pričuvne trajektne rampe i obale za komunalni i nautički vez brodica. Operativni gat služi za povremeno vezivanje svih vrsta manjih plovila, a pričuvna trajektna rampa služi za privremene nautičke vezove. U slučaju prekida prometa mostom trajektna rampa i operativni gat moraju biti isključivo u funkciji trajektnog prometa. U akvatoriju luke dozvoljena je postava sidrenog sustava za nautičke vezove. Ostali dio obalnog područja namijenjen je za komunalni vez brodica. Dio lučkog područja gdje se nalazi dizalica mora biti slobodno te se koristi tijekom cijele godine. Kopneni dio lučkog područja koristi se kao parkiralište, a dio je područje koncesije na kome je smješten ugostiteljski objekat.

Operativna obala: dužina 42,00 m i širina 2,00m ;dubina: 2,5m do 3,5 m namjenjena za pristajanje brodica.

Komunalni vezovi: ukupno ima 145 vezova od toga:

 • od br. 1 do br. 60 najveće dužine plovila do 8,00m; širine plovila do 3,00 m; (samo u slučajevima gdje širina veza to dopušta), nalaze se na prema mostu betoniranom obalnom rubu dužine 550 m.
 • od br. 61 do br. 103 najveće dužine plovila do 10,00m; širine plovila do 3,50 m; (samo u slučajevima gdje širina veza to dopušta),nalaze se na prema mostu betoniranom obalnom rubu dužine 550 m.
 • od br. 104 najveće duljine do 5,00m i širine 1,80,nalaze se na prema mostu betoniranom obalnom rubu dužine 550 m.
 • od br. M1 do br. M41 najvećadužina plovila 7,00m; širina plovila do 2,8 m (samo u slučajevima gdje širina veza to dopušta) nalaze se uz obalni rub od platoa dizalice prema Jadranovu – mandrać dužine 200m.

Nautičkih vezova: ukupno sa sidrištem ima 19 nautičkih vezova, od toga se 7 nautičkih vezova nalazi na trajektnoj rampi dužine 55 m. Najveća dužina plovila u tom djelu je do 11,00m i širine 3,5m.

Sidrište: je namjenjeno nautičkim vezovima. Nautičkih vezova je 12 sa najvećom dužinom plovila do 15,00m i širina 4,5m

Dizalica: na platou površine 750 m2 nalazi se stupna dizalica nosivosti 5 t sa manipulativnim prostorom dizalice u sklopu platoa za privremeno odlaganje plovila, kućicom za potrebe dizalice površine 10 m2 , te uljni spremnik površine 4 m2.

Sadržaji u luci:

 • Lučki plato površine 3200 m2 kojemu je namjena parkiralište za automobile
 • Ugostiteljski objekat sa terasom površine 305 m2
 • Dizalica za dizanje i spuštanje plovila u more kapaciteata 5t sa pripadajućim manipulativnim prostorom
 • Priključci struje i vode
 • Spremnik za uljni otpad
 • Kante za otpad
 • Luka ima video nadzor

Napomena:
Plovila veće dužine/širine koja su zatečena na vezovima predviđenim za manja plovila će se u dogledno vrijeme premjestiti na odgovarajuće vezove.