Luka Carovo

luka otvorena za javni promet lokalnog značaja

Luka namjenjena za komunalne vezove

Komunalni vezovi :

PASARELA 1

UNUTARNJA STRANA

od veza br. 1/20 do veza br 1/40 – duljina plovila do 5,5m i širine do 2m sa bokobranima

Na nekim pozicijama širina može maksimalno biti 2.2 m ali samo gdje je to moguće.

Krajnji vezovi na pasarelama gdje su prolazi za plovila iz unutarnje strane, plovila na tim vezovima mogu biti i manji od maks.dop dužine i širine.

VANJSKA STRANA

Vez br. 1/1 – maks. duljina plovila do 15 m ali do širine 3.5 m sa bokobranima

od veza broj 1/2 do veza broj 1/7 – maks. duljina plovila do 10 m ali do širine 2.7 sa bokobranima

od veza broj 1/8 do veza broj 1/14 – maks. duljina plovila do 12 m ali do širine 3.7 sa bokobranima

od veza broj 1/15 do veza broj 1/19 – maks duljina plovila do 10 m ali do širine 2.7 sa bokobranima

 

PASARELA 2

UNUTARNJA STRANA

od veza brpj 2/23 do veza broj 2/45 – najveća duljina plovila do 5.5 m ako ne prelazi širinu od 2. m sa bokobranima.

Na nekim pozicijama širina može maksimalno biti 2.2 m ali samo gdje je to moguće.

Krajnji vezovi na pasarelama gdje su prolazi za plovila iz unutarnje strane, plovila na tim vezovima mogu biti i manji od maks.dop dužine i širine.

VANJSKA STRANA

vez broj 2/1 -maks duljina do 7 m ali do širine 2.4 sa bokobranima

od veza broj 2/2 do veza broj 2/6 – maks dužina 8m ali do širine 2.5 sa bokobranima

vez broj 2/7-maks dužina 9 m ali do širine 2.7 sa bokobranima

vez broj 2/8 .maks dužine 12m ali do širine 3.5 sa bokobranima

vez broj 2/9 -maks dužine 9 m ali do širine 2.7 sa bokobranima

od veza broj 2/10 do veza broj 2/15 – maks dužina 9 m ali do širine 2.5 sa bokobranima

od veza broj 2/16 do veza broj 2/ 21 -maks dužine 7 m ali do širine 2.4 sa bokobranima

vez broj 2/22 -maks dužine5.8 ali do širine 2.2 ( krajnji vez)

 

PASARELA 3

UNUTARNJA STRANA

Od veza broj 3/19 do veza broj 3/41 -Najveća duljina plovila 5.5 m ako ne prelazi širinu od 2. m sa bokobranima.

Na nekim pozicijama širina može maksimalno biti 2.2 m ali samo gdje je to moguće.

Krajnji vezovi na pasarelama gdje su prolazi za plovila iz unutarnje strane, plovila na tim vezovima mogu biti i manji od maks.dop dužine i širine.

VANJSKA STRANA

vez broj 3/1 -najveća duljina do7 m ali do širine 2.5 sa bokobranima

od veza broj 3/2 do veza broj 3/4 – najveća duljina do 10m ali do širine 2.7 sa bokobranima

od veza broj 3/5 do veza broj 3/10 –najveća duljina do 15 m ali do širine 3.4 sa bokobranima

vez broj 3/11 – najveća duljina do 15 m ali do širine 4.2 sa bokobranima

vezovi broj 3/12 i broj 3/13 – najveća duljina do 12 m ali do širine 3 od vaza broj 3/14 do veza broj 3/ 18 –najveća duljina do 10 m ali do širine 2.7 sa bokobranima

 

PASARELA 4

UNUTARNJA STRANA
od veza broj 4/23 do veza broj 4/41 – najveća duljina plovila do 5.5 m ako ne prelazi širinu od 2. m sa bokobranima.

Na nekim pozicijama širina može maksimalno biti 2.2 m ali samo gdje je to moguće.

Krajnji vezovi na pasarelama gdje su prolazi za plovila iz unutarnje strane, plovila na tim vezovima mogu biti i manji od maks.dop dužine i širine.

VANJSKA STRANA

vez broj 4/1 –najveća duljina do 7 m ali do širine 2.3 sa bokobranima

od veza broj 4/2 do 4/21 – najveća duljina do 10m ali do širine 2.5 sa bokobranima

od veza broj 4/22 do veza broj 4/23 –najveća duljina do 15 m ali do širine 4 sa bokobranima

 

PASARELA 5

UNUTARNJA STRANA

vez broj 5/18- najveća duljina do 7 m ali do širine 2.4 ( bočni vez samostalan vez ).

od veza broj 5/19 do veza broj 5/21 – najveća duljina do 5 m ali do širine 2,2 (bočni vezovi ).

od veza broj 5/22 do veza broj 5/27- najveća duljina do 5 m ali do širine 2,2.

vez broj 5/28 –najveća duljina do 5,5 ali do širine 2,3. ( bočni vez )

Najveća dužina plovila 5.5 m ako ne prelazi širinu od 2. m sa bokobranima.

Na nekim pozicijama širina može maksimalno biti 2.4 m ali samo gdje je to moguće

VANJSKA STRANA

vez broj 5/1 –najveća duljina do 5.5 m ali do širine 2.2 sa bokobranima ( vez na prolazu)

vez broj 5/2-najveća duljina do 7 m ali do širine 2,4 sa bokobranima

od veza broj 5/3 do veza broj 5/9 – najveća duljina do 10m ali do širine 2.5 sa bokobranima

od veza broj 5/10 do veza broj 5/14 –najveća duljina do 12 m ali do širine 2,8 sa bokobranima

od veza broj 5/15 do veza broj 5/16 –najveća duljina do 15 m ali do širine 3,3 sa bokobranima

vez broj 5/17-najveća duljina do 15m ali do širine 3,5

 

Nautički vezovi: ukupno ima 3 nautičkih vezova za plovila maksimalne duljine do 15,00m i širine do 3,50m

 

Sadržaji u luci : nema

Napomena:

Sve navedene maksimalne dužine i širine mogu biti na vezovima samo gdje je to moguće i uz predhodnu suglasnost kod promjene plovila.

Ovisno o tipu plovila ponekad širina odstupanja može biti do 0,2 m veća od maksimalne ali samo na poziciji vezova gdje je to moguće.