Luka Carovo

luka otvorena za javni promet lokalnog značaja

Luka namjenjena za komunalne vezove

Komunalni vezovi : ukupno ima 111 vezova

  • od br. 1 do br. 16 najveća duljina plovila do 5,00m; širina plovila do 2,00 m (samo u slučajevima gdje širina veza to dopušta)
  • od br. 17 do br. 22 najveća duljina plovila do 6,00m; širina plovila do 2,40 m (samo u slučajevima gdje širina veza to dopušta)
  • od br. 23 do br.31 i br.39 najveća duljina plovila do 5,00m; širina plovila do 2,00 m (samo u slučajevima gdje širina veza to dopušta)
  • od br 32 do br.36 najveća duljina plovila do 6,00m; širina plovila do 2,50 m (samo u slučajevima gdje širina veza to dopušta)
  • od br. 37 do br.53-1 najveća duljina plovila do 8,00m; širina plovila do 2,80 m (samo u slučajevima gdje širina veza to dopušta).
  • od br. 54 do br. 99-1 najveća duljina plovila do 10,00m; širina plovila do 3,00 m (samo u slučajevima gdje širina veza to dopušta).

Sidrište: je namjenjeno komunalnim vezovima i ukupno ima 7 vezova:
• od br. 200 do br. 207 najveće širine plovila do 3,50 m

Nautički vezovi: ukupno ima 6 nautičkih vezova za plovila maksimalne duljine 7,00m i širine 2,80m

Sadržaji u luci : nema

Napomena:
Plovila veće dužine/širine koja su zatečena na vezovima predviđenim za manja plovila će se u dogledno vrijeme premjestiti na odgovarajuće vezove.