Za sve hitnoće korisnicima je na raspolaganju broj mobilnog telefona 091/1815-100

Najćešća pitanja korisnika

Pitanje: Kako predati zamolbu za korištenje komunalnog veza?
Odgovor: Dodjela stalnog veza u komunalnom dijelu luke vrši se Sukladno Pravilniku o uvjetima i kriterijima za dodjelu stalnog veza te njegovom korištenju na komunalnim dijelovima luka ŽLU Bakar-Kraljevica-Kostrena. Pravilnik se nalazi u rubrici pravilnici.

Pitanje: Kako rezervirati vez u nautičkom dijelu luke?
Odgovor: Prijave za nautički/sezonski vez zaprimaju se do 1. travnja tekuće godine. Prijave se mogu dostaviti e-mailom a trebaju sadržavati:

  • Adresu zainteresiranog korisnika;
  • Kontakt broj;
  • Kopiju plovidbene dozvole plovila;
  • Za koju luku je korisnik zainteresiran;
  • Vremenski period boravka na vezu.

Nakon prikupljenih prijava, najkasnije do 15. travnja tekuće godine, zainteresirani korisnici primit će obavijest o rezultatu prijave i nakon toga mogu rezervirati nautički vez.

KORISNI LINKOVI