Županijska lučka uprava Bakar-Kraljevica-Kostrena

Obala Kralja Tomislava 8, Kraljevica,
T +385 51 281 122,
F +385 51 283 055,
E lu-bakar-kraljevica@ri.htnet.hr