POZIV NA DOSTAVU PONUDE U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE RADOVA NA SANACIJI ŠTETE OD NEVREMENA U LUCI KOSTRENA BAZEN ŽURKOVO, EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE EV-N-04/24

Na temelju članka 10. Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga za Županijsku lučku upravu Bakar-Kraljevica-Kostrena (KLASA: 342- 21/15-01/10; URBROJ:2170/01-20-23 od 26.svibnja 2023. godine, Ravnateljica ŽLU Bakar-Kraljevica-Kostrena dana 29. siječnja 2024. godine upućuje slijedeći

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave radova na sanaciji štete od nevremena u luci Kostrena bazen Žurkovo, evidencijski broj nabave EV-N-04/24

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave usluga izrade idejnog rješenja sanacije lukobrana u luci Bakarac, evidencijski broj nabave EV-N-02/24

Na temelju članka 10. Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga za Županijsku lučku upravu Bakar-Kraljevica-Kostrena (KLASA: 342- 21/15-01/10; URBROJ:2170/01-20-23 od 26.svibnja 2023. godine, Ravnateljica ŽLU Bakar-Kraljevica-Kostrena dana 29. siječnja 2024. godine upućuje slijedeći

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave usluga izrade idejnog rješenja sanacije lukobrana u luci Bakarac, evidencijski broj nabave EV-N-02/24

Plan nabave

Javni naručitelj Županijska lučka uprava Bakar-Kraljevica-Kostrena sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, br. 120/16), nema gospodarskih subjekata s kojima je u sukobu interesa.

https://eojn.hr/plan-eo/2785

2.Izmjena Plana nabave za 2024. godinu


1.Izmjena Plana nabave za 2024. godinu


Plan nabave za 2024. godinu


2. Izmjena plana nabave za 2023. godinu


1. Izmjena plana nabave za 2023. godinu


Plan nabave za 2023. godinu


5. Izmjena plana nabave za 2022. godinu


4. Izmjena plana nabave za 2022. godinu


3. Izmjena plana nabave za 2022. godinu


2. Izmjena Plana nabave za 2022. godinu


1.Izmjena Plana nabave za 2022. godinu


Plana nabave za 2022. godinu


2. Izmjena plana nabave za 2021. godinu


1.Izmjena plana nabave za 2021.godinu


Plan nabave za 2021. godinu


2. Izmjena plana nabave za 2020.godinu


No attachments were found.