Izjava o pristupačnosti

Županijska lučka uprava Bakar-Kraljevica-Kostrena nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/19. – u daljnjem u tekstu: Zakon o pristupačnosti) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327 od 2. prosinca 2016.).

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice na mrežnom mjestu:

https://www.zlu-bakar-kraljevica.hr

 

Pristupačnost na mrežnoj stranici zlu-bakar-kraljevica.hr

Na mrežnoj stranici zlu-bakar-kraljevica.hr dostupan je  dodatak (eng. Widget) čijom implementacijom je omogućeno:

 • jednostavno mijenjanje veličine slova (fonta) mrežne stranice i samim time jednostavniju navigaciju bez gubitka okolnog teksta prilikom povećavanja fonta
 • individualna prilagodba debljine slova, slovnog razmaka i proreda teksta
 • jednostavno mijenjanja vrste fonta klikom/dodirom u font pogodan za osobe s disleksijom,
 • postizanje dobrog kontrasta u odnosu na pozadinu cijele stranice i pozadinu svih tekstualnih okvira, te opcija promjene kontrasta
 • isticanje poveznica na web stranici
 • monokromatski prikaz za osobe koje ne raspoznaju boje

Omogućavanje izbornika pristupačnosti 

Izbornik pristupačnosti mrežne stranice zlu-bakar-kraljevica.hr aktivira se klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja se pojavljuje u desnom gornjem kutu stranice.

Stupanj usklađenosti 

Mrežna stranica  zlu-bakar-kraljevica.hr u većoj je mjeri usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, ali uz neke iznimke

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

 • pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana;
 • dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst);
 • pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc i .ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje;
 • dio poveznica nije podcrtan, odnosno ne sadrži prikladne tekstualne opise.

 

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 1. prosinca 2020., prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene, uz automatiziranu provjeru pristupačnosti korištenjem alata WAVE Web Accessibility Evaluation Tool te vanjskom procjenom.

Povratne informacije i podaci za kontakt 

Sve upite u vezi pristupačnosti mrežne stranice Županijska lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena korisnici mogu uputiti:

 • e-poštom: zlubkk@gmail.com,  info@zlu-bakar-kraljevica.hr
 • telefonom:  051/281-122
 • poštom: Županijska lučka uprava Bakar-Kraljevica-Kostrena, Frankopanska 1a, 51262 Kraljevica

Županijska lučka uprava Bakar-Kraljevica-Kostrena dužna je na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje: