09. 10. 2023.

OTVORENO SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU O PRIJEDLOGU PRAVILNIKA O SADRŽAJU PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM

by Lili in Novosti

Na temelju članka 39. stavka 12. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj: 83/23) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi:

PRAVILNIK O SADRŽAJU PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM

Pravilnikom se uređuje obvezni sadržaj plana upravljanja pomorskim dobrom i plan upravljanja pomorskim dobromu na zaštićenom području koji donosi predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave, predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave i upravno vijeće javne ustanove za zaštićene dijelove prirode.

Plan upravljanja pomorskim dobrom mora utvrditi specifična obilježja područja upravljanja ovisno o krajobraznima posebnostima, morfološkim svojstvima obale i njezine razvedenosti, svojstvima morskog eko-sustava i ekološkoj mreži Natura 2000, prisutnosti kulturno-povijesnih lokaliteta i graditeljskog nasljeđa, posebno onog koji je značajno utjecao na oblike obalnih područja i devastacijama obalnog prostora koje je u obalnom prostoru izazvalo ljudsko i prirodno djelovanje.

Plan upravljanja pomorskim dobrom mora se temeljiti na načelima i kriterijima upravljanja, planiranja i zaštite pomorskog dobra iz čl. 8 i čl. 14 Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i mora osigurati zaštitu autentičnih krajobraznih, prirodnih i kulturnih vrijednosti na području na koje se odnosi.

Plan upravljanja pomorskim dobrom nije pravna osnova za gradnju i druge zahvate nego samo planiranje vremena izvođenja gradnje i tih zahvata koje će graditi ili izvoditi na temelju dokumentacije i akata koje se moraju ishoditi sukladno odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i podzakonskom propisu kao i posebnom propisu koji uređuje prostorno planiranje i gradnju.

 Cjelovit sadržaj nalazi se na poveznici e-Savjetoavanja

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Prilagodba