30. 08. 2023.

Idejno rješenje rekonstrukcije bazena Žurkovo u Kostreni

by Lili in Novosti

ŽLU Bakar-Kraljevica-Kostrena  ugovorila je s tvrtkom Marecon d.o.o. iz Rijeke izradu idejnog rješenja rekonstrukcije luke otvorene za javni promet Kostrena, bazen Žurkovo za koju je objavljen natječaj javne nabave za uslugu izrade glavnog i izvedbenog projekta. Lučki bazen Žurkovo sastavni je dio morske luke otvorene za javni promet županijskog značaja Kostrena i u nadležnosti je Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena. Područje luke utvrđeno je Pravilnikom o redu u lukama Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena.

Izrađeni elaborat koristit će se i kao podloga za izmjenu važeće prostorno-planske dokumentacije koja se tiče ove luke. Predmet idejnog rješenja odnosi se isključivo na akvatorij i uži obalni pojas lučkog bazena Žurkovo dok je u najavi izrada idejnog rješenja šireg područja predmetne lokacije od strane Općina Kostrena. Prethodno je za predmetnu lokaciju izrađena Studija vjetrovalne klime i valnih deformacija kojom je definirana najprihvatljivija varijanta zaštite lučkog akvatorija te je temeljem studije izrađeno idejno rješenje.

Idejno rješenje predviđa zaštitu lučkog bazena s tri lukobrana, postavljanje plutajućih gatova, osiguranje određenog broja vezova, uređenje obalne šetnice, platoa za dizalicu te istezališta za manja plovila. U korijenu luke predviđa se zadržati prirodno žalo zbog njezina povoljnog utjecaja na djelovanje valova. Područje za suhu marinu i održavanje plovila predviđa u budućnosti izvesti na lokaciji izvan obuhvata ovog zahvata. Za potrebu uređenja luke predviđa se uklanjanje postojećih drvenih i betonskih mulića u korijenu uvale te s istočne strane lučkog bazena kao i osiguranje dostatne dubine unutar bazena za privez, uplovljavanje i isplovljavanje plovila.

Tehnička dokumentacija uz objavu natječaja javne nabave usluge izrade glavnog i izvedbenog projekta luke Kostrena, bazen Žurkovo u EOJN

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Prilagodba