01. 06. 2020.

Izgradnja vezova u luci Kraljevica, u lukama Bakarac i Dobra te komunalnih vezova u luci Kraljevica – lučki bazen Carovo

by Dud-PR in Projekti

IZGRADNJA VEZOVA U LUCI KRALJEVICA, U LUKAMA BAKARAC I DOBRA TE KOMUNALNIH VEZOVA U LUCI KRALJEVICA – LUČKI BAZEN CAROVO


Izgradnja komunalnih vezova u luci Kraljevica – lučki bazen Carovo
NAZIV PROJEKTA: Luka otvorena za javni promet lokalnog značaja – luka Kraljevica – Lučki bazen Carovo
INVESTITOR: Županijska lučka uprava Bakar-Kraljevica-Kostrena
PROJEKTANT: Marecon d.o.o. Rijeka
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 7.300.000 kn
KRATKI OPIS PROJEKTA: U sklopu izgradnje lučkog bazena Carovo planira se izgradnja armirano-betonskih pasarela kojima bi se zamijenila izvedena divlja izgradnja improviziranih i vrlo opasnih mulića koji su u katastrofalnom stanju i koji će se ukloniti. Novo planirane pasarele približno će pratiti liniju danas privezanih plovila u uvali. Ukupno se gradi 5 pasarela ukupne dužine 282 m i površine 1.102,10m2. Predviđen je privez  plovila sa vanjske strane pasarela (110 vezova) i sa mogućnošću priveza manjih plovila sa unutarnje strane. Prva pasarela projektirana je na način da omogući pristup osobama sa invaliditetom sukladno Praviniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti.Situacija priveza plovila na novolplaniranom stanju (izvadak iz glavnog projekta CarovoCILJ PROJEKTA: Cilj projekta je izgradnja prvenstveno komunalnih vezova i sigurnost obzirom da su postojeći mulići improvizirani i vrlo upitne sigurnosti za korištenje. Izgradnjom bi se dobili i novi vezovi za nove korisnike.FINANCIRANJE: financiranje projekta je planirano kroz dvije proračunske godine: 2018/2019. U 2018. godini za izgradnju je osigurano ukupno 3.750.000 kn:

  • Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture: 3.000.000 kn
  • Primorsko – goranska županija: 500.000 kn
  • Grad Kraljevica: 250.000 kn
  • Primorsko  – goranska županija je sufinancirala izradu projektne dokumentacije zajedno sa ŽLU Bakar-Kraljevica-Kostrena (ukupno 450.000 kn), a stručni i projektantski nadzor nad izvođenjem radova (ukupno 120.000 kn) osigurati će ŽLU.

Izgradnja vezova u luci Kraljevica, Bakarac i Dobra

24. listopada 2013. godine sklopljen je koncesijski ugovor za Koncesiju za gospodarsko korištenje dijelova lokalnih luka otvorenih za javni promet Bakarac, Dobra i Kraljevica sa tvrtkom “Sky Deal” d.o.o. iz Šibenika, Biskupa Jeronima Milete 33.

Trajanje koncesije: 29 godina
Ukupno ulaganje koncesionara: 22.659.095 kn bez PDV-a

Specifikacija vezova Kraljevica:

Kategorija plovila Dužina (m) Broj plovila
V 10 – 12 39
Ukupno 39

Specifikacija vezova Bakarac i Dobra

Kategorija plovila Dužina (m) Broj plovila
III 6 – 8 53
III 8 – 10 50
Ukupno 103

Video prezentaciju projekata pogledajte ovdje

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Prilagodba