14. 05. 2020.

Uputa za rad institucija i tijela državne uprave

by Lili in Novosti, Obavijesti

Stavljanjem van snage Odluke Vlade Republike Hrvatske o organizaciji rada u tijelima državne uprave za vrijeme trajanja epidemije ( od 7. svibnja 2020. godine), Ministarstvo uprave dalo je nove upute za rad tijela državne uprave.
Od primjene ove Upute izuzimaju se policijski službenici, službenici Civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova te pripadnici oružanih snaga Republike Hrvatske, a na odgovarajući način primijenit će se i na javne službe, osim područja zdravstva, obrazovanja i socijalne skrbi, koja se uređuje posebnim propisima.
Tijela državne uprave obvezna su obavljati sve poslove iz djelokruga tijela državne uprave s ukupnim brojem zaposlenih službenika i namještenika. Čelnici tijela državne uprave zadužuju se donijeti novu Odluku o organizaciji rada, rasporedu rada, rasporedu rada i radnog vremena tijekom trajanja epidemije.  Rad od kuće može se odrediti za službenike s kroničnim nezaraznim bolestima (poput bolesti dišnih puteva, malignih bolesti, autoimunih bolesti, srčanih bolesti, hipertenzije i dijabetesa) uz odgovarajuću potvrdu liječnika kao i za roditelje učenika nižih razreda osnovne škole ili polaznika vrtića koji ne udovoljavaju uputama epidemiološke službe (Uputa HZJZ 29. travnja 2020. – „djeca s kroničnim bolestima ili u doticaju s kroničnim bolesnicima“) uz odgovarajuću potvrdu liječnika za dijete. Radom od kuće mora se osigurati uredno izvršenje poslova. Službenik je obvezan rad obavljati  u propisano radno vrijeme na način i pod uvjetima određenim Odlukom čelnika tijela državne uprave.
Preporuča se  Pravilnikom o unutarnjem redu utvrditi veći raspon dozvoljenog početka odnosno završetka radnog vremena, kako bi se smanjio broj dolazaka u isto vrijeme službenika koji koriste javni prijevoz.

Upute za službenike i namještenike

 • Broj službenika u zatvorenim prostorima potrebno je ograničiti na način da se između službenika može održavati fizička udaljenost od 2 metra. (HZJZ Preporuka, 24. travnja 2020.)
 • U prostorima gdje boravi više ljudi preporučuje se nositi maske za lice koje su dužna osigurati službenicima. (HZJZ Preporuka, 24. travnja 2020.)
 • Preporučuje se smanjenje broja sastanaka s većim brojem službenika i održavanje sastanaka video vezom kao i telefonsku i email komunikaciju. Ako postoje važni razlozi za održavanje sastanaka, potrebno je među sudionicima osigurati razmak među sudionicima.
 • Radi slijedivosti kontakata, voditi evidenciju o osobama s kojima je ostvaren kontakt na udaljenosti manjoj od 2 metra i dulji od 15 minuta (“bliski kontakti”) u zadnjih 48 sati,  budu li podatci potrebni epidemiolozima.
 • U slučajevima pojave simptoma bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, službenici imaju obavezu ostati u samoizolaciji i odmah obavijestiti nadležnu epidemiološku službu ako su bili u kontaktu s osobom oboljelom od bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 (vrućica i suhi kašalj) ili su se vratili iz područja u kojima je registrirana pojava bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 unutar posljednjih 14 dana, te slijediti daljnje upute te službe.
 • Službenici trebaju održavati svoje osobne radne prostore čistima prema protokolu HZJZ. Letci s pravilima/naputcima za postupanje trebaju biti izloženi na vidljivim mjestima.
 • Radni prostor potrebno je redovito provjetravati. Ako se zatvoreni prostor koristi za organizaciju sastanaka tada je potrebno između sastanaka napraviti dovoljno dugu stanku u kojoj se prostor može prozračiti, očistiti i dezinficirati, a površine koje se često dodiruju rukama treba redovito prebrisati dezinfekcijskim sredstvom. (HZJZ Preporuka, 24. travnja 2020.)
 • Tijela državne uprave moraju na vidljivim mjestima izvjesiti naputke za pranje ruku, održavanje osobne higijene i provedbu preventivnih mjera prema savjetima HZJZ.

Upute za institucije

 • Za vrijeme pojave bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2  neposredni rad sa strankama obavljat će se isključivo uz prethodnu najavu elektroničkim ili telefonskim putem, pod uvjetom da zahtjev stranke nije moguće riješit bez osobne prisutnosti. Tijela državne uprave osigurat će posebni radni prostor za rad sa strankama u kojem će službenici primati stranke uz pridržavanje preporučenih epidemioloških mjera.
 • Tijela državne uprave dužna su na svojim mrežnim stranicama i uočljivim mjestima objaviti upute građanima za obraćanje elektroničkim putem (e-mail adrese, elektronički obrasci i sl. s detaljnim uputama za njihovo korištenje), brojeve telefona za kontakt sa službenicima vezano za sva područja iz djelokruga rada uz navođenje vremena u kojem se kontakt može ostvariti.
 • Na vidljivom mjestu potrebno je istaknuti i brojeve telefona važne za službenike u slučaju potrebe  informiranja o bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 (npr. HZJZ, nadležni dom zdravlja za TDU, dežurne epidemiološke službe)
 • Tijela državne uprave moraju osigurati dovoljne količine sapuna, dezinfekcijskih sredstava i papirnatih ubrusa te na kraju radnog tjedna dezinficiranje radnih prostorija. Radni prostori  trebaju se redovito čistiti prema protokolu HZJZ. (Dodatne upute za kolektive i poslodavce, HZJZ; 10. ožujka 2020.) Letci s pravilima/naputcima za postupanje trebaju biti izloženi na vidljivim mjestima. Posluživanje hrane i pića potrebno je  provoditi u skladu sa svim preporukama HZJZ-a.

UPUTA HZJZ tijelima državne uprave

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Prilagodba