O nama

Županijska lučka uprava Bakar - Kraljevica-Kostrena osnovana je radi upravljanja, korištenja, izgradnje i održavanja luka lokalnog značenja Bakar, Bakarac, Črišnjeva, Kraljevica, Carovo, Trnova, Dumboka, Neriz, Dobra,Lipica, Podurinj i Žurkovo .

Samostalnim radom započela je u siječnju 2000. godine, ravnateljica je Dijana Mihaljević

Sveukupna dužina operativnih obala iznosi 285 metara. Na lučkom području što se tiče lučke suprastrukture, nalaze se 3 dizalice kapaciteta 3-5 tona. Za zbrinjavanje otpadnih ulja u svim lukama postoje spremnici kapaciteta 500 litara.

Lučka uprava na području luka kojima upravlja raspolaže sveukupno s 1095 vezova za brodice.

Sjedište

Adresa: Frankopanska 1a (ured: Obala kralja Tomislava 8), Kraljevica
Telefon: +385 51 281 122
Faks: +385 51 283 055
E-mail: lu-bakar-kraljevica@ri.htnet.hr ili zlubkk@gmail.com
Web: www.zlu-bakar-kraljevica.hr

Luke Komunalni vez Nautički vez - sezonski Ukupno
Luka Bakar 161 8 173
Luka Bakarac 56 - 56
Luka Dobra - - -
Luka Carovo 110 - 110
Luka Lipica - - -
Luka Kraljevica 144 11 155
Luka Trnova 16 - 16
Luka Črišnjeva 136 17 153
Luka Dumboka 33 - 33
Luka Neriz 71 -

71

Luka Kostrena - bazen Podurinj 193

193


Luka Kostrena - bazen Žurkovo 139 139
UKUPNO 1059 36 1099