O nama

Županijska lučka uprava Bakar - Kraljevica osnovana je radi upravljanja, korištenja, izgradnje i održavanja luka lokalnog značenja Bakar, Bakarac, Črišnjeva, Kraljevica, Carovo, Trnova, Dumboka, Neriz, Dobra i Lipica .

Samostalnim radom započela je u siječnju 2000. godine, s ravnateljem Berislavom Antićem koji i danas obnaša tu dužnost.

Sveukupna dužina operativnih obala iznosi 285 metara. Na lučkom području što se tiče lučke suprastrukture, nalaze se 3 dizalice kapaciteta 3-5 tona. Za zbrinjavanje otpadnih ulja u svim lukama postoje spremnici kapaciteta 500 litara.

Lučka uprava na području luka kojima upravlja raspolaže sveukupno s 748 vezova za brodice.

Sjedište

Kraljevica, Obala kralja Tomislava 6
Telefon: +385 51 281 122
Faks: +385 51 283 055
e-mail: lu-bakar-kraljevica@ri.htnet.hr
web: www.zlu-bakar-kraljevica.hr

Luke Komunalni vez Komunalni vez na sidrištu Nautički vez - sezonski Nautički vez na sidrištu  - sezonski Ukupno
Luka Bakar 160 5 8 - 173
Luka Bakarac 60 2 - - 62
Luka Dobra - - - - -
Luka Carovo 110 6 - - 116
Luka Lipica - - - - -
Luka Kraljevica 140 6 11 - 157
Luka Trnova 15 2 - - 17
Luka Črišnjeva 130 - 6 11 147
Luka Dumboka 26 - - - 26
Luka Neriz 60 - - - 60
Ukupno 701 21 25 11 758