Luka Trnova - luka otvorena za javni promet lokalnog značaja.

 

Luka je namjenjena za komunalne vezove.

Komunalni vezovi: ukupno ima 20 vezova:

  • od br. 1 do br 17 najveća duljina plovila do 8,00 m i širine 3,00 m ( samo u slučajevima gdje širina veza to dopušta).
  • od br. 18 do br. 20 najveća duljina plovila do 10,00 m i širine 3,50 m ( samo u slučajevima gdje širina veza to dopušta).

Sidrište: je namjenjeno komunalnim vezovima i za sada su samo 2 veza sa najvećom duljinom do 10,00m i širinom do 3,5 m.

Napomena:
Plovila veće dužine/širine koja su zatečena na vezovima predviđenim za manja plovila će se u dogledno vrijeme premjestiti na odgovarajuće vezove.