Konačna lista prioriteta za dodjelu stalnog veza u komunalnom dijelu luke Carovo

20. 12. 2019.

Na sjednici održanoj 19. prosinca 2019. godine Upravno vijeće je prihvatilo i dalo Suglasnost Ravnateljici na utvrđenu Konačnu listu prioriteta za dodjelu veza u komunalnom dijelu luke Carovo.

Na utvrđeni redoslijed i izvršeno bodovanje Konačne liste prioriteta podnositelj zahtjeva može podnijeti prigovor Upravnom vijeću u roku od 30 dana od javne objave  Konačne Liste prioriteta na oglasnoj ploči Lučke uprave.

O prigovorima odlučuje Upravno vijeće. Odluka Upravnog vijeća je konačna.

U Kraljevici, 20. prosinca 2019.godine

Dokumenti:
Suglasnost Upravnog vijeća na utvrđenu Konačnu listu prioriteta za dodjelu veza u luci Carovo >>
Konačna lista prioriteta za dodjelu komunalnog veza u luci Carovo >>