Prijedlog Liste prioriteta za dodjelu stalnog veza u komunalnom dijelu luke Carovo

05. 11. 2019.

Povjerenstvo za utvrđvanje Liste prioriteta za dodjelu novih vezova u komunalnom dijelu luke Carovo izvršilo je bodovanje podnesenih zahtjeva za dodjelu stalnog veza temeljem odredbi Pravilnika o uvjetima i kriterijima za dodjelu stalnog veza te njegovom korištenju na komunalnim dijelovima luka.

Nakon izvršenog bodovanja svakog zahtjeva, Povjerenstvo je utvrdilo prijedlog Liste prioriteta za dodjelu stalnog veza u komunalnom dijelu luke Carovo.

Temeljem članka 18. Pravilnika o uvjetima i kriterijima za dodjelu stalnog veza na utvrđeni redoslijed i izvršeno bodovanje podnositelj zahtjeva može podnijeti prigovor Upravnom vijeću u roku od trideset dana od javne objave prijedloga Liste prioriteta na oglasnoj ploči Lučke uprave.

O prigovorima odlučuje Upravno vijeće. Odluka Upravnog vijeća je konačna. 

U Kraljevici, 05. studeni 2019. godine


Dokumenti:
Prijedlog Liste prioriteta za dodjelu stalnog veza u komunalnom dijelu luke Carovo >>
PRAVILNIK o uvjetima i kriterijima za dodjelu stalnog veza te njegovom korištenju na komunalnim dijelovima luka >>