Obavijest o zabrani rada dizalice ŠD "Lučice Podurinj" u luci Podurinj

03. 04. 2019.

Dana 29.03.2019. godine izdana je zabrana rada dizalice ŠD "Lučice Podurinj" od 15.04.2019. na dalje, a zbog sigurnosno tehničkih razloga. Mole se svi korisnici da do tog datuma spuste svoja plovila u more.