Obavijest ugovornim korisnicima svih naših luka o zabrani zamjene postojećeg plovila za veće bez odobrenja ŽLU Bakar-Kraljevica-Kostrena

26. 10. 2018.
 

Odluka Upravnog vijeća